/

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "วันปิยมหาราชรำลึก" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "วันปิยมหาราชรำลึก" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

📍ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "วันปิยมหาราชรำลึก" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔...

อ่านต่อ
ศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

ศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

ศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

อ่านต่อ
"ขออาราธนา/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี 2564

"ขออาราธนา/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานวันบุรพาจารย์ ป...

"ขออาราธนา/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานวันบุรพาจารย์ ป...

อ่านต่อ
สมาคมศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอเชิญร่วมงาน "วันบุรพาจารย์  ประจำปี  ๒๕๖๔" ในวันอาทิตย์ที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน "วันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๔" ในว...

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน "วันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๔" ในว...

อ่านต่อ