/

ข่าวสารและกิจกรรม

๙ สค ๖๕ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร ชุดที่ ๒๕ เข้าอวยพรวันเกิด พร้อมรับฟังแนวทางในการบริหารงานสมาคมฯ จากท่านอดีตนายกสมาคม รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

๙ สค ๖๕ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร ชุดที่ ๒๕ เข้าอวยพรวันเกิด พร้อมรับฟังแนวทางในการบริหารงา...

๙ สค ๖๕ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร ชุดที่ ๒๕ เข้าอวยพรวันเกิด พร้อมรับฟังแนวทางในการบริหารงา...

อ่านต่อ
๑๕ สค ๖๕ คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ เข้าสักการะและรับฟังนโยบายการบริหารงานจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี

๑๕ สค ๖๕ คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ เข้าสักการะและรับฟังนโยบายการบริหารงานจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ...

๑๕ สค ๖๕ คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ เข้าสักการะและรับฟังนโยบายการบริหารงานจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ...

อ่านต่อ
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "วันปิยมหาราชรำลึก" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "วันปิยมหาราชรำลึก" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

📍ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "วันปิยมหาราชรำลึก" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔...

อ่านต่อ
ศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

ศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

ศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

อ่านต่อ