ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "วันปิยมหาราชรำลึก" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "วันปิยมหาราชรำลึก" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "วันปิยมหาราชรำลึก" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) ID: 999 824 8047

📍ลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1ueFzCsmKYuulCAfNp8s8K_d_1VSjOLnGQaSSAW6bqhk/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

" มีเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ "

💻 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่FB : mcu tv news, mcu tv, mcu tv-channel YouTube mcu tv และเว็บไซต์tv.mcu.ac.th