"ขออาราธนา/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี 2564

"ขออาราธนา/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี 2564
"ขออาราธนา/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี 2564 และรับฟังการเสวนาเรื่อง “บุรพาจารย์ : เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต กับการขับเคลื่อน มจร” ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) ID : 989 824 8047 passcode : 180764  รวมทั้งช่องทาง MCU facebook live และ mcu tv ตั้งแต่เวลา 12.30 เป็นต้นไป" โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Google form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpjZ4ugOuLF2jnzaRkbKzjmPEZ7sbrmnKyC7T1d2jFtOAGOA/viewform